Kingdom Intensive 2024

Vänersborg Pingst Nygatan 22, Vänersborg

Kingdom Intensive En kurs som syftar till att ge en biblisk förståelse för evangeliet om riket i den tid som är nu. –  för andra gången på svenska! 10 lektioner.…