Unga vuxna

Vision med nyårskonferens

Varför samlas?

Vi tror det är väldigt viktigt för en generation som vår, vilken lever mitt i individualismen och många kan vara relativt ensamma inom denna ålder i sin församling, då är det viktigt att samlas. Detta vill vi därmed göra för ett flertal anledningar; Dels för gemenskapens skull, att komma samman och knyta kontakter med andra kristna i ungefär samma ålder, se att det finns fler som är passionerade för samma saker och för att ha roligt tillsammans.

Sedan vill vi också samlas för att tillbe tillsammans som en generation, be för vårt land och generation gemensamt. Det händer någonting då vi kommer inför Guds tron tillsammans, bland annat att en unik enhet uppstår. I den vision som vi grundar vårt arbete på vill vi vara med och utrusta generationen för att göra Guds rikes gärningar, därmed samlas vi till att lära gemensamt.

Varför Nyårskonferens?

För det första inbjuder detta till ett ypperligt tillfälle att ställa till med festmiddag och fira tillsammans! Vi kommer ha nyårsmiddag med diverse festligheter!
Sedan anledningen till att det blev just nyår är på grund av det skifte som sker då.

Vid nyår lämnar vi ett år och går in i något nytt, vi ser det som otroligt spännande och utmanande att få göra det tillsammans. Inte för att vi tror att det som varit är dåligt, Gud är alltid god både igår, idag och i evighet, men det bästa ligger framför och vi sträcker oss efter mer av Guds rike.

Katalysator

Nyårskonferensen är som sagt det första som händer inom New Wine Unga Vuxna, med det vill vi starta upp ytterligare funktioner för denna del av New Wine. Vi vill att nyårskonferensen skall vara just en katalysator mot det som kommer sen.

Visionen stoppar inte vid nyår, efter det vill vi fortsätta arbeta med att ”se unga vuxna uppmuntrade, utrustade och utmanade att leva ett liv i Jesu efterföljd.”