Välkommen till New Wine

Lokala församlingar som förändrar nationer

Tillsammans för att se nationen förändras.

Vi är lokala kyrkor tillsammans med en vision: att se nationen förändras. Gud verkar i världen, vidrör hjärtan och förvandlar liv - och Han uppmanade oss att vara del av det. 

Kom och gå med oss och var en del av en rörelse för att se denna nation förändras!

Till alla i New Wine familjen
 
Styrelsen för New Wine har känt sig tvungna att ta beslutet att ställa in årets sommarkonferens, veckan efter midsommar i Vänersborg. Sommarkonferensen är tillfället då vi samlas för att bygga relationer, utrustas av Gud och tillsammans i tillbedjan vara i Guds närvaro. Det betyder så mycket för många människor och vi hade inte varit där vi är som församling i Lysekil om det inte var för New Wine och allt det som sommarkonferenserna har fått betyda.
 
Under rådande Coronasmitta kan vi inte fortsätta med arbetet när det gäller årets konferens. New Wines plan är att fortsätta med ledarkonferens kring vecka 12 våren 2021 och att ha sommarkonferens i Arena Vänersborg nästa år. Som situationen är i världen är en inställd konferens inte så viktig. Vi behöver alla göra uppoffringar för att få bukt med den smitta som går över världen. Men för New Wine innebär det naturligtvis ett ekonomiskt bakslag och en förlust av att inte kunna komma samman. Vi är så tacksamma för alla som stöder New Wine med sitt engagemang, böner och även ekonomiskt. Det stödet kommer vi att behöva ännu tydligare den närmaste tiden.
 
Nu får vi i New Wines nätverk hitta andra vägar att stötta, uppmuntra men också inspirera varandra att betjäna vårt samhälle ”i en tid som denna”. Jag tror att framöver kommer nätverkandet i regionerna och mellan ledare vara helt avgörande. När tillvaron skakas är det gott att veta att Gud håller allt i sin hand. ”Vi tillhör ett rike som inte kan skakas, låt oss då vara tacksamma. På så sätt ska vi tjäna och behaga Gud med vördnad och fruktan…” Hebr 12:28
 
I det som sker tror jag också att Gud manar oss till omvändelse och bön för vårt land. Det är ingen tillfällighet att Gud har kallat kyrkan i Sverige till ett bönens år (Sverige.365). Är det något vi har erfarenhet av så är det att bön gör skillnad. Det är så många människor som kämpar i vårt samhälle inom alla sektorer för att lindra och hindra coronasmittan. Vi för stödja dem och alla drabbade i bön och konkret lokalt göra allt vi kan för dem närmaste tiden.
 
Till sist vill jag tacka alla våra samarbetspartners runt sommarkonferensen. Vänersborgs kommun, lokala företagare, de lokala församlingarna, Arena Vänersborg och många många fler. Vi hoppas att vi alla skall ta oss igenom detta och att vi kan fortsätta arbetet tillsamman i framtiden.
 
Hans Wolfbrandt, nationell ledare

I en tid då samhället går på knäna och många människor drabbas av sjukdom, ekonomiska problem och all verksamhet blir tvungen att anpassa sig efter situationen manar oss Gud till bön. Vi är inne i ett bönens år, Sverige365, och på plats efter plats har bönealtare rests. Bönen för vårt land och för väckelse pågår dygnet runt.

New Wine påverkas naturligtvis också av det som sker nu och vi kände oss tvungna att ställa in förra veckans ledarkonferens. I många av nätverkets församlingar förändras verksamheter och gudstjänster, men jag tror att Gud har en särskild uppgift för församlingen ”i en tid som denna”.

Det är en tid då vi får tala tro och ingjuta hopp i människor, då vi frimodigt får tillbe Jesus som Herren. Han håller hela världen i sin hand och han tronar på kyrkans lovsånger.

Det är också en tid då Herren ger oss mod och kraft att älska och tjäna människor. Därför tror jag att det finns en inbjudan till bön men också kraft till att se människors nöd och praktiskt kunna hjälpa.

Vi tar ett initiativ till gemensam bön via New Wines Instagramkonto. David Johansson leder detta och genom att följa kontot har du möjlighet att delta i bönen för vårt land.

/Hans Wolfbrandt, nationell ledare New Wine Sverige

 

 

Save the dates!

Senaste från Instagram

Premenurera på vårt nyhetsbrev!

Vill du bli en del av New Wines nätverk och fortlöpande få information om nyheter och kommande evenemang, då ska du prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Genom att registrera dig i vårt nätverk så får du all ny information direkt i din inbox.

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Evenemang

New Wine Småland VT 2020

1 april - 21 juni

Den 1 april kl 9-12.30 möts vi till regionträff i Forsheda Missionskyrka. INSTÄLLT p.g.a. Corona. Den 13 maj kl 9-12.30 möts vi till regionträff i Rydaholms frikyrka.  Vi möts till…

Läs mer

Påskkonferens Halmstad

9 april - 12 april

INSTÄLLD p.g.a Corona ”tills jag kommer” PÅSKKONFERENS 9-12 april i Kornhillskyrkan i Halmstad med barnmöten och tonårssamlingar   Paul Harcourt – präst & huvudledare New Wine, England. Jan Sturesson –…

Läs mer

Practical Prophetic Training

23 april - 25 april

FRAMFLYTTAD p.g.a Corona till april 2021. Denna kurs undervisas på engelska – ingen tolkning till svenska. Förkunskaper: Denna kurs är tänkt som en påbyggnad för dig som vill lära dig…

Läs mer