Historia

Influens

En viktig influens bakom New Wine är den tidiga Vineyard-rörelsen och John Wimbers undervisning som kom till England genom män som David Watson och biskop David Pytches. Betoningen ligger på Gudsrikestanken och Andens verk och den Helige Andens kraft och gåvor.

Bönen är att Guds vilja ska ske, på Guds sätt och i Guds kraft. Stort fokus ligger på helande, befrielse och det profetiska – allt med en sund och gedigen bibelundervisning som grund. Bönen är att Guds vilja ska få ske, på Guds sätt och i Guds kraft.

Grundare

New Wine grundades 1989 av David Pytches som då var kyrkoherde i den anglikanska kyrkan St. Andrews Chorleywood i Hertfordshire, England. Under Davids ledning gick församlingen genom en stark andlig förnyelse, vilket drog till sig tusentals andra kyrkoledare som ville lära sig från vad som hände där.

Detta lede till att David och hans fru Mary började ordna årliga förnyelsekonferenser för att förmedla till andra något av vad Gud gjort hos dem. New Wine var nu fött. Det hela har sedan dess vuxit och utvecklats och 1998 såg ”The New Wine Network” – ett nätverk som syftar till att stödja kyrkor och ledare i förnyelsen – dagen ljus.

Utbredning

Förnyelsen genom New Wine är inte begränsad till den engelska anglikanska kyrkan, utan har även spridit sig inom många andra samfund och rörelser över stora delar av världen. Nya församlingar har planterats och gamla traditionella församlingar har öppnat sig för den Helige Andens verk på ett fantastiskt sätt.

Människor kommer till tro, blir helade och befriade! Holy Trinity Brompton i London, församlingen där Alpha har sin hemvist, är ett exempel på en kyrka inspirerad av New Wine.

New Wine till Sverige

I mitten av 90-talet hölls de första ledarkonferenserna i Sverige på initiativ av Andrew Thompson som då var pastor i Salemkyrkan, Vargön. Dessa konferenser blev början till nätverket New Wine Sverige. 2001 genomfördes den första sommarkonferensen i Töcksfors, Värmland.

Ledarkonferenser och sommarkonferenser är årligen återkommande evenemang i New Wines regi. Utöver det arrangerar New Wine ledarretreater och helgkonferenser i samarbete med lokala församlingar.

Nystart

2006 gjordes en nystart och en breddning då New Wine Sverige och Kairos gick samman. Kairos startades 1996 som ett forskningsinstitut under Carl-Erik Sahlbergs ledning i S:ta Clara kyrka, Stockholm. Kairos har också gett ut en tidning för att dokumentera församlingstillväxt. Under åren har S:ta Clara kyrka mer och mer blivit en plats som ger hopp till ledare i Sverige.

Beslutet om ett samgående mellan Kairos och New Wine Sverige fattades för att öppna upp dörrarna till ett stort, levande och sunt internationellt nätverk av likasinnade ledare som längtar efter att se kyrkan förnyas genom lokala församlingar och enskilda kristna som är fyllda av Helig Ande, som tillber Jesus Kristus och som tillämpar hans ord i sina liv och gör Guds rikes gärningar.