Personlighetens Upprättelse I Ledarkurs I 3-6 juni

UPPRÄTTA MÄNNISKOR I DIN OMGIVNING! ”Vi har sett många påtagliga fysiska helanden, ännu fler psykiska och andliga upprättelser av personligheten”   Välkommen till pilotkursen: Personlighetens Upprättelse den 3-6 juni 2023 i Betelkyrkan Hönö.   Vision: Att förnya, träna och utbilda en grupp själavårdare/förebedjare så att de själva kan arrangera kursen Personlighetens Upprättelse i sin lokala…