Vittnesbörd

Vi inser vikten av att bevara vittnesbördet: att dokumentera, återberätta och tillkännage Guds stora gärningar. I gamla testamentet hade Guds folk olika sätt för att bevara vittnesbördet: Guds skrivna ord, Herrens högtider då minnet av Guds stora gärningar firades, tex påsk då minnet av hur Israels folk befriades från Egypten firades, och även på andra sätt, exempelvis genom minnesstenar (1 Sam 7). Idag bevarar vi vittnesbördet genom våra olika sätt att kommunicera: via återberättande, TV, film, internet och trycksaker.

Vi delar Guds mirakler och gärningar med varandra för att uttrycka vårt beroende av den ende och för att vara konstant medvetna om den som kliver in och förvandlar omöjliga situationer. Att bevara vittnesbördet ger också honom ära och hjälper oss att upprätthålla hjärtats tacksamhet. Dessutom förlöser vi Guds kraft att återupprepa ett mirakel när vi delar ett vittnesbörd. Ett vittnesbörd är som ett frö som bär mycket frukt. När vi vittnar får vi skörd.

Här nedan kommer det efterhand komma upp vittnesbörd om vad Gud gör i New Wine nätverket och i lokala församlingar runt om vi vårt land. Har du ett vittnesbörd du vill dela med dig av? Skicka ett mail till info@newwine.se

5Q

20 december 2023

Visionen för New Wine är ”Lokala församlingar som förändrar nationer” och därför har vi de senaste åren bl.a. bjudit in Alan Hirsch, Rich Robinson m.fl från 5Q* till våra ledarkonferenser…

Läs mer