Bibelseminarium Göteborg

Utmanande – Utrustande - Inspirerande

 

VILL DU

  • Få del av klassisk bibelundervisning med Kristus i centrum?
  • Utveckla en djupare relation med den Helige Ande?
  • Bli mer hel som människa?
  • Växa i lärjungaskap
  • Upptäcka dina gåvor och lära dig fungera i dem?
  • Utrustas för att växa in i din kallelse?

- Då är Bibelseminarium Göteborg något för dig!

 

  • Bibelseminarium Göteborg finns mitt inne i city, i Evangeliska Brödraförsamlingens, EBF:s lokaler i krysset Korsgatan - Kungsgatan (45).
  • Seminariet kombinerar en klassisk "korsmärkt" undervisning med förkunnelsen om Jesus som kung- som vill verka i sin församling genom den Helige Ande.

 

På Bibelseminarium Göteborg får du en unik chans till andlig fördjupning oavsett ålder. Kanske är det dags att ta ett avbrott mitt i yrkeslivet? Kanske kan du kombinera ett halvtidsjobb med andlig fördjupning? Kanske är du arbetssökande eller långtidssjukskriven, pensionär och har tid över eller vill ta ett sabbatsår från dina högskolestudier? Du kan börja på seminariet både i samband med starten av höst- eller vårterminen. Studierna är berättigade till CSN-studiebidrag.


Fasta lärare: Per-Eive Berndtsson, Mats Linde, Stefan Börjesson m fl

För mer info: www.bibelsem.se

info@bibelsem.se

eller ring: Per-Eive Berndtsson tel 0733–122221

 

Arr:               EFS i Västsverige

Evangeliska brödraförsamlingen i Göteborg

Hjälmareds Folkhögskola, Alingsås