Bibelskola Ledaråret

-Ett praktikantår på heltid i Lysekils församling; en resurs inom New Wine nätverket. 1 september 2021- 31 maj 2022

Vi ser att vi som Guds folk möter dagar framöver när människors andliga längtan växer men man vet inte hur och vart man ska söka.

Ledda av Anden och i hans kraft vill vi möta denna längtan med evangeliet.

Vi vill utrusta dig som vill ställa dig till Guds förfogande just för denna tid och kanske pröva din kallelse för tjänst.

Vi har i 11 år drivit ett Förrådsår som varit en heltidsbibelskola med teori och praktik. Ledaråret ersätter Förrådsåret. Vi har färre platser, högre krav och ser gärna att du gått en bibelskola eller har en tids erfarenhet från församlingsliv och gärna som ledare i någon form.

Under året ges du möjlighet att växa i ditt lärjungaskap i en profetisk, tillbedjande och diakonal kultur

  • Du arbetar i team med våra ungdomsledare och tjänar i och runt gudstjänsterna utifrån dina gåvor
  • Du är med i församlingens deltidsbibelskola
  • Du ges möjlighet att följa med församlingens ledare när vi tjänar i andra sammanhang och i New Wines nätverk
  • Du coachas och tränas av erfarna ledare såsom Hans Wolfbrandt, Karin Linus Malmström och Karolina Hall

I viss mån anpassar vi ditt Ledarår efter dina gåvor, din längtan och kallelse. Basen är församlingens missionerande och byggande bland ungdomar och unga vuxna men att växa i strategisk bön, förbön, profetisk betjäning, evangelisation, lovsång eller andra områden ryms också.

Det praktiska:
Boende
: Vi kan hjälpa dig med boende om du inte har egna lösningar på det
Ekonomi: Du ersätts månadsvis för dina matkostnader av sponsorer i församlingen
Ledigheter: Du är ledig en långhelg i månaden samt lördagar och måndagar varje vecka

Vi har löpande antagning och max tre platser.

Ansök via formuläret på vår hemsida dock senast 15 augusti
Vid frågor, kontakta Karolina Hall föreståndare för Café XP på karolina.hall@svenskakyrkan.se eller telefon 0523-293218

Välkommen till oss!
Hans Wolfbrandt, Karin Malmström och Karolina Hall
Lysekils församling

www.lysekilspastorat.se/lysekilsförsamling/kurser

Bibelskola förrådsåret