New Wine Lovsång 2018

Hej lovsångare och lovsångsledare.

Lovsångsspår

En av de saker vi håller högt i New Wine är lovsången. Precis som förra året så vill vi erbjuda en mötesplats för dig som på något sätt står i lovsångstjänst i en lokal församling. Kom med hela ditt team och låt er inspireras. I vårt lovsångsspår så får du möjlighet att möta andra som delar tjänst och längtan. Vi samlar resurser, talare och delar erfarenheter. Allt för att hjälpa dig att lyckas i ditt lokala sammanhang.

Vi fortsätter att utöka lovsångsspåret och kommer utöver att erbjuda förstklassig bibelundervisning också skapa mer utrymme för att dela erfarenheter kring hur vi gör- hur skapar vi utrymme för det profetiska, hur jobbar vi med ljud och teknik, hur reser vi upp en ung generation lovsångare, hur bygger vi lovsångsteam i det lilla sammanhanget osv. Hoppas att vi ses i Vänersborg.

Alfred Nygren

Assisterande pastor och lovsångsledare i Citykyrkan Stockholm
Lovsångsansvarig i New Wine Sverige

Välkommen med och ta med alla era lovsångare i era församlingar.

Anmäl dig till sommarkonferensen idag här.
(Det är ingen speciell biljett till detta utan det ingår i konferensbiljetten)