Personlighetens Upprättelse I Ledarkurs I 3-6 juni

UPPRÄTTA MÄNNISKOR I DIN OMGIVNING! ”Vi har sett många påtagliga fysiska helanden, ännu fler psykiska och andliga upprättelser av personligheten”   Välkommen till pilotkursen: Personlighetens Upprättelse den 3-6 juni 2023…