Kornhill Bibelskola

Att bli hel som människa

Upptäcka sina gåvor och lära sig fungera i dem

Gedigen bibelundervisning

Mitt i en mångkulturell, diakonal församling

  • Missionsresa/studieresa till Turkiet
  • Möjlighet till internatboende
  • Veckopraktik i församling eller diakonalt arbete
  • Möjlighet till enskilda samtal

 

Lärare: Per-Eive Berndtsson, Hans Lundaahl, Jasmine Ytterstedt m fl.

Gästföreläsare: Hans Weichbrodt, John Derneborg, Jan Sköld, Anita Barker Andersen, Samuel Lundström

 

  • Berättigad till CSN-bidrag
  • I samverkan med Hjälmareds folkhögskola
  • För mer info & kursplan: gå in på www.kornhill.se/bibelskolan
Kornhill Bibelskola