Regioner

Regioner

New Wine är ett nätverk av församlingar och kristna runtom i Sverige och världen, med målet att låta Gud förändra Sverige och bygga sitt rike här!

Vill du veta vad som sker i en region i närheten av dig? Kolla evenemang i din region eller skicka ett mail till regionsansvarig.

S T Y R E L S E N26199

Paul Orlenius

Regionledare Stockholm

E-post: sthlm@newwine.se

S T Y R E L S E N26174

Johan Jordeskog

Regionledare Väst

E-post: vast@newwine.se

NÄTVERKSLUNCH
 Torsdag 7 februari kl 11:30-14:00 i Citykonditoriet, Citykyrkan.

Då har vi glädjen att ha docent Torbjörn Aronsson med oss.
Torbjörn har gjort en kartläggning av Stockholms ”Neokarismatiska församlingar” som är en uppmuntrande sammanställning: 142 församlingar med omkring 35 000 medlemmar! (2017). Torbjörn kommer beskriva vad han ser och uppfattar om denna mångfald av församlingar.
Vi kommer sen ha ett samtal om hur vi kan stå tillsammans för att nå Stockholm med evangelium. Vi avslutar som vanligt med bön och lovsång.
 
Detta är ett bra tillfälle att bjuda med fler pastorer och präster i vår stad.
 
Hoppas vi ses den 7 feb om inte förr!
/Paul
Anmälan till lunchen görs till: paul.orlenius@cks.se
 
 
LEDARKONFERENS
Torsdag-lördag 21-23 mars i Citykyrkan, Stockholm.
 
Mer information kommer upp under fliken "evenemang".
Ni är så viktiga skall ni veta. Alla ni som på olika sätt leder församlingar här i västsverige. Också så roligt att ni vill vara med och koppla med Newwine-väst. 
 
 Vi i ledningen för New Wine väst upplever att det är viktigt för oss att få uppmuntra och utmana varandra till att ta Guds rike på allvar. Att tro att det är möjligt att se församlingar som är fulla av rättfärdighet, frid och glädje och som därför växer och hela tiden når fler. 
 
  För att få till detta tror vi att ni ledare är superviktiga. Därför kommer vi kontinuerligt att ordna ledarfrukostar där vi kan få tillfälle både att uppmuntra och utmana varandra till att ta steg i rätt riktning för våra församlingar. 
 
  En gång per termin kommer vi också att ha en utrustningsdag för hela församlingen under namnet "Tänk om".
  Syftet med dessa dagar är att så många som möjligt i våra församlingar skall få komma och smaka på lite av vad New Wine står för och kunna ta med det hem till den lokala församlingen. Det blir dagar av god undervisning, god mat tillbedjan, praktik, betjäning och samtal.
 
Välkommen till New Wine väst!
 
 
LEDARFRUKOST
 
Vi kommer att fortsätta med våra ledarfrukostar under 2019. Då är alla ni som står i någon form av ledarskap i era församlingar välkomna till en förmiddag av frukostgemenskap, lovsång och betjäning.
 
Torsdag 14 februari 9:30-12:00 i Pingstkyrkan Vänersborg
Torsdag 21 februari 9:30-12:00 i Göteborg (plats kommer)
Välj den plats som ligger närmast dig av dessa två samlingar (Du får givetvis komma på båda om du vill)
Torsdag 9 maj 9:30-14:00 (plats kommer)
 
LEDARKONFERENS
 Torsdag-lördag 14-16 mars i Vallhamrakyrkan, Göteborg.
 
Mer information om eventen kommer upp under fliken "evenemang".
S T Y R E L S E N26173

Christer Roshamn

Regionledare Öst

E-post: ost@newwine.se

S T Y R E L S E N26176

Magnus Davidsson

Regionledare Norr/Dalarna

E-post: norr@newwine.se

 
LEDARKONFERENS
Torsdag-lördag 21-23 mars i Lugnetkyrkan, Falun.
 
Mer information om eventen kommer upp under fliken "evenemang".
S T Y R E L S E N26201

Kim Brynte

Regionledare Syd

E-post: syd@newwine.se

LEDARKONFERENS
Torsdag-lördag 14-16 mars i Immanuelskyrkan, Malmö.

Småland

Under hösten 2018 startade ett team bestående av Ingemar & Linda Andersson (pastorer i Rörvik Frikyrkoförsamling), Rickard Ellbrant (pastor i Rydaholm Frikyrka) och Johanna Gell (koordinator New Wine) upp träffar för pastorer och ledare i Smålandstrakten.

Vi kommer att fortsätta med detta under 2019. Då är alla ni som står i någon form av ledarskap i era församlingar välkomna till tid av gemenskap, lovsång, undervisning och betjäning.

VÅRENS TRÄFFAR
Onsdag 30 januari kl 9-12.30 i Allianskyrkan, Månsarp. Vi möts till lovsång, träna på Andens nådegåvor och uppmuntrar varandra att växa inom det området. Vi slutar 12.30 och för dem som vill finns möjlighet att äta lunch.

Lördag 16 februari kl 14-17.30 i Rydaholms frikyrka. Karin Malmström, lovsångsledare & lång erfarenhet av det profetiska, från Lysekil, undervisar om att höra Guds röst och Filip Stenström med team från Helsingborg leder lovsång. Alla är välkomna!

Lördag 6 april kl 14-18 i Frikyrkan i Rörvik. New Wine utrustningsdag. Lovsång, tillbedjan, undervisning, fika, gemenskap, förbön. Tema: Guds helande närvaro. Om att skapa en helande atmosfär och att förlösas till en kraftfullare tjänst. John Derneborg, Linda och Ingemar Andersson, Johanna Gell, Rikard Ellbrandt.