Regioner

Regioner

New Wine är ett nätverk av församlingar och kristna runtom i Sverige och världen, med målet att låta Gud förändra Sverige och bygga sitt rike här!

Vill du veta vad som sker i en region i närheten av dig? Kolla evenemang i din region eller skicka ett mail till regionsansvarig.

S T Y R E L S E N26199

Paul Orlenius

Regionledare Stockholm

Tel: 073-382 44 82
E-post: paul.orlenius@cks.se

S T Y R E L S E N26174

Johan Jordeskog

Regionledare Väst

Tel: 076-000 08 73
E-post: jordeskog@gmail.com

S T Y R E L S E N26173

Christer Roshamn

Regionledare Öst

E-post: christer@motalabaptist.se

S T Y R E L S E N26176

Magnus Davidsson

Regionledare Norr/Dalarna

Tel: 0708-205 380
E-post: magnus.davidsson@lugnetkyrkan.se